zenicaonline@gmail.com

Prijavite svoje pravo na nekretninama

 

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Kraševo i Raduša u Općini Tešanj, i katastarskoj općini Matuzići u Općini Doboj Jug;

 

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

 

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Kraševo i Raduša u Općini Tešanj, i katastarskoj općini Matuzići u Općini Doboj Jug da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju. Javnom objavom Općinskog suda u Tešnju je dana 22.6.2018. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim putem pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 20.8.2018. godine.

Prijave se mogu izvršiti u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju, na adresi Bukva br. 8 (Krndija)  svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

 

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Kraševo i Raduša u Općini Tešanj, i katastarskoj općini Matuzići u Općini Doboj Jug čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

 

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba 

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: