zenicaonline@gmail.com

FIA započinje zaprimanje zahtjeva za izdavanje potvrda za regulisanje stare devizne štednje iz Srbije

 

Finansijsko-informatička agencija (FIA) počet će u ponedjeljak, 23. oktobra/listopada 2017. godine zaprimati zahtjeve građana Federacije Bosne i Hercegovineza izdavanja potvrda kojim se potvrđuje da devizni štediša nije ostvario pravo u Bosni i Hercegovini  po osnovu stare devizne štednje koju su imali u Invest banci ad Beograd i Jugoslovenskoj investicijsko-kreditnoj banci ad Beograd (JIK) iz Srbije ili u njihovim filijalama širom bivše Jugoslavije, niti mu je to pravo priznato od strane Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Građani FBiH će moći predati zahtjeve u najbližem terenskom uredu FIA, a isti se nalaze u 45 općina u Federaciji BiH. Uz pismeni zahtjev za izdavanje potvrde kojom se potvrđuje da devizni štediša nije ostvario pravo u Bosni i Hercegovini po osnovu predmetne devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane Federacije BiH, građani su dužni dostaviti i slijedeće dokumente:kopiju devizne štedne knjižice (ukoliko je posjeduje), kopiju rješenja o nasljeđivanju, ovjerena kopija punomoći za zastupanje, kao i druge potrebne dokumente kojima se neosporno dokazuje pravni interes podnositelja zahtjeva.

 

Građani koji su usljed ratnih dejstava ostali bez originalnih deviznih knjižica također mogu predati zahtjev i dobit će odogovarajuću potvrdu.

 

Zahtjevi se predaju lično, dok građani FBiH koji žive u inostranstvu zahtjeve uz prateću dokumentaciju mogu dostaviti poštom na adresu: Ložionička 3, Sarajevo sa naznakom “„Zahtjev za izdavanje potvrde”.

 

Potvrde o zaprimljenim zahtjevima građani će dobijati osam dana po zaprimanju zahtjeva i potrebne prateće dokumentacije.

 

FIA je razvila softver koji će voditi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima i izdatim potvrdama.

 

Bitno je istaknuti da FIA ne vrši verifikaciju stare devizne štednje nego samo prima zahtjeve i izdaje potvrdekojom se potvrđuje da devizni štediša nije ostvario pravo u Bosni i Hercegovini po osnovu predmetne devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane Federacije BiH.

 

FIA napominje da se prijave potraživanja po osnovu devizne štednje Invest banke ad Beograd i JIK banke ad Beograd podnosenadležnom organu Republike Srbije (Uprava za javni dug).

Više informacija na:http://www.fia.ba/

 

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: