zenicaonline@gmail.com

INTERVIEW20 & BHT1 – ADNAN SMAILBEGOVIĆ

 

U otvorenom razgovoru sa urednicom Sanelom Prašović Gadžo na samom početku emisije predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, Adnan Smailbegović govorio je o tome koliko su poslodavci zadovoljni sa reformama koje se trenutno provode:
„Mi nismo zadovoljni, naravno ovaj zakon koji je donešen, i rekao bih da je relativno dobar Zakon o radu. Međutim, iza toga je došlo nekoliko zakona, koji ne idu na ruku poslodavcima. Mi smo napravili jednu listu od nekih 10,12, što Odluka ili Pravilnika Vlade, što zakona koji ne idu na ruku poslodavcima. Mislim da su dva najveća, Zakon o porezu na dobit i Pravilnik, gdje se topli obrok, neoporezivi dio smanjio sa 2% na 1%, regres se smanjio itd, to je bio onako jedan direktan udar.“
O tome da oni koji izvoze nisu plaćali porez na dobit, a sada to više nije tako:
„Da, to je bio jedan član, svi izvoznici preko 30% koji su imali izvoza su bili oslobođeni plaćanja poreza na dobit i to je defacto bio jedini podsticaj izvoznicima u Federaciji. Zista, jedan jedini, nikakav drugi nemaju. Potom je Vlada predložila novi zakon, i rekli su da ih MMF stišće, pošto se pripremao za ulazak u EU, u Evropskoj uniji je to jedinstveno tržište i zahtijeva da nemamo nekih podsticaja prema izvozu, to moramo nivelisati. Taj prag je relativno nizak 30%, pa smo predlagali da se poveća na 60% ili smo predlagali da ide procenutalno izvozu smanjenje itd. Međutim, to nije prošlo i onda je tu Vlada napravila jedan gaf. Mi ćemo to pokušati da iskoristimo, jer je Zakon donešen retroaktivno. On je donešen u martu prošle godine, a primjenjuje se retroaktivno od januara. Našim Ustavom retroaktivna primjena zakona nije dozvoljena. Apelacija je predata na sud i još uvijek čekamo kako će se to izvući.“

Adnan Smailbegović je prokomentirao i zašto je to Vlada uradila na takav način:
„Vjerujem da je to uradila pod pritiskom MMF-a. S druge strane, nije se to moralo uraditi tako. Taj se Zakon mogao donijeti u martu i da vrijedi od 1. januara slijedeće godine, jer nećemo mi u Evropsku uniju baš za godinu ili dvije. Da se onda privreda i poslodavci  mogu pripremiti za nova zakonska rješenja, to se obično tako radi. Vjerujem da je to bilo neiskustvo premijera i ekipe. Premijer Fadil Novalić je otvoreno rekao da ni on nije znao da je retroaktivna primjena.“

Na pitanje urednice Prašović Gadžo kako komentira Nacrte Zakona o doprinosima i porezu na dohodak, koje je krajem marta utvrdila Vlada, Smailbegović je kazao:
„Doprinosi u BiH su procentualno zaista visoki, oni su 70% na neto isplaćene plate ili ono što je u zakonu na bruto 41,5 % i to nas svrstava u zemlju među najvećim doprinosima opterećenjima rada. S druge strane, imate jednu anomaliju, koja se vuče još iz onog sistema, to se zove topli obrok, regres, prevoz, jubilarne nagrade i to je neoporezivo. Mogli ste imati situaciju, gdje se isplati najniža plata oko 400 KM i na to se mogao isplatiti topli obrok, skupa sa prevozom, regresom u sličnom iznosu. Sada je to sa 3. oktobrom smanjeno, ali danas još uvijek možete nekih 250 KM isplatiti neoporezivo. Dobijete da su realne stope doprinosa 40%, nije više 70, naravno Vladi ne odgovara sada ovaj procenat, vrlo visok, zato što imamo analize Svjetske banke, međunarodnih organizacija, gdje oni kažu jako je veliko opterećenje na rad, a u realnosti je to nešto niže. Oni su to pokušali da riješe na slijedeći način: Vlada kaže mi ćemo proširiti poresku osnovicu, tako što ćemo oporezovati sve ove neoporezive stavke, topli obrok, regres, prevoz itd, a paralelno s tim ćemo spustiti stope, predviđene su stope na 33 bruto, kako bi u konačnici imali jedan neutralan fiskalni efekat, da fondovi, što je Vladi jako bitno, ne budu oštećeni. To dosta fino zvuči dok ne uđete malo u matematiku. sa ovih 400 KM i 250KM, to je negdje 40% prosječna stopa, a Vlada planira da spusti stope do 50% ovim zakonom. Dakle, ova stopa buduća i ova koja trenutno stoji je još uvijek razlika u nekih 10%. Kako se plata povećava, 400, 500, 1000, 2000, a topli obrok, regres ostaje konstantan, njega ne možete povećati, tako se ta razlika smanjuje. Primjenom ovog zakona desit će se da će na niske plate, plate do nekih 800 KM ili do 1000 KM sa toplim obrokom to značiti dodatno opterećenje, a da će ovi sa visokim platama imati manji trošak rada. Ovdje će se dobiti jedan neutralan efekat za fondove, ali će se uzeti od ovih sa nižim platama da bi se malo dalo ovim sa visokim platama, što socijalno nije utemeljeno. Da bi Vlada sada to malo ublažila, kazali su da će otpakovati porez na dohodak.  S porezom na dohodak djelimično ispeglamo ovu razliku.“

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH vrlo je direktno odgovarao na pitanja o onima koji u Federaciji plaćaju godinama doprinose  na povlašteni način:
„To je nešto što je bilo do sada, to nije novo. To je niskoakumulativna grana gdje se uglavnom rade poslovi za neke vanjske firme. Tekstil je industrija koja je uvijek bila niskoakumulativna. To je branša sa kojom se može dosta zaposliti za malo novca, to su male investicije u radno mjesto, to je uglavnom ženska radna snaga, to je onako druga plata u kući.  To je jedna od vodećih izvoznih grana iz BiH, naravno to se rade fini brendovi, ali naravno svi ti brendovi nisu vlasnici odavde. Ovdje se šije, oni pošalju materijal, vi to sašijete, naplatite taj rad i od tog rada se preživi ili živi. Uglavnom uspješno posluju.“

 O tome zašto bi onda oni imali neki povlašteni status da ne plaćaju full dprinose:
„Zato što bi veliki dio ove branše teško preživio s punim doprinosima. Vi morate gledati okruženje, koje su vam konkurentne zemlje. Ovdje je nama konkurencija Srbija, Makedonija, Albanija, Rumunija, Bugarska. To su zemlje koje uglavnom šiju. Mi još uvijek u Rumuniji imamo bruto platu nižu nego u BiH, koja je u Evropskoj uniji. Mi moramo gledati okruženje i po njemu se ravnati.“

Na upit urednice Sanele Prašović Gadžo da li je vrijeme da napravimo sistem, Adnan Smailbegović je kazao:
„Naravno da je vrijeme, davno je bilo. Nije samo problem donijeti zakon, važna je egzekucija, provođenje toga. To je ključ.“

Na samom kraju emisije Interview20 Smailbegović je ekskluzivno iznio prijedlog o povećanju PDV-a:
„U reformskoj agendi stoji povećanje PDV-a. Na prvu, kada vi kažete našem pučanstvu da bi se mogao povećati PDV, tada svi smatraju da će doći do povećanja svih cijena, svih troškova itd. Mogu to obrazložiti na slijedeći način, ako se taj novac iskoristi paralelno na smanjenje doprinosa, domaći proizvođači, siguran sam da oni bez ikakvih problema mogu iskompenzirati ovih 3% i još će se spustiti cijena rada. Znači Klas koji proizvodi hljeb, manji mu je trošak radnika, naravno može biti manji trošak proizvoda, tih 3% smo iskompenzirali na hljeb i sve ono što se proizvodi u BiH. Na policama neće biti promijenjene cijene. Firme koje izvoze prema vani, za njih je PDV neutralan, jer im se taj PDV vrati, on nema uticaja, ali ima itekako uticaj smanjenje doprinosa i to je jedan strašan vjetar u leđa izvoznicima. Tada smo konkurentniji na tržištu. Zatim za robe koje se uvoze u BiH, tu baš ne možemo puno napraviti, tada imamo na te robe povećanje cijena, i to bi se vjerovatno jednim dijelom povećalo. Ali, u konačnici mislim da je dobro da imamo neku razliku u cijeni između domaće vode i uvozne vode, ili domaće paštete i uvozne. Tada bi se vjerovatno povećala prodaja ili bi krenula potrošnja domaćih proizvoda. S druge strane, kad spustite stope doprinosa na rad, to poslodavcima daje mogućnsot povećanja plata, a time se povećava potrošnja. To je jedan lanac koji bi jako dobrodošao u BiH.“

Ovo izdanje emisije Interview 20 u cijelosti možete pogledati na sljedećem linku:
https://youtu.be/6JaMeY0O_PU

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: