zenicaonline@gmail.com

Poziv osobama koje imaju nekretnine u Općinama Tešanj i Usora

 

Poziv osobama koje imaju nekretnine u Općinama Tešanj i Usora:

 

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

 

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Tešanjka, Novo Selo, Rosulje, Jevadžije iz Općine Tešanj, i katastarskim općinama Sivša, Žabljak, Tešanjka iz Općine Usora da prijave svoja prava na nekretninama Općinskom sudu u Tešnju.

U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usuglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Tešnju je dana 23.01.2017. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.

S tim u vezi, još jednom pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Tešanjka, Novo Selo, Rosulje, Jevadžije iz Općine Tešanj, i katastarskim općinama Sivša, Žabljak, Tešanjka iz Općine Usora da prijave svoja prava na nekretninama, a najdalje do 28.03.2017. godine.

Prijave se vrše u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Tešnju na adresi: Bukva br. 8 (Krndija), svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka dokaza svog vlasništva ili drugog prava, a u slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Tešanjka, Novo Selo, Rosulje, Jevadžije iz Općine Tešanj, i u katastarskim općinama Sivša, Žabljak, Tešanjka iz Općine Usora, koji su svoje vlasništvo upisali u Knjigu položenih ugovora da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudske takse.

 

Info o Projektu registracije nekretnina:

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekat registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A Projekta registracije nekretnina – RERP.

Komponenta A RERP-a „Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina“ je glavna komponenta Projekta, koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, i to za cijelo urbano područje Federacije BiH.

Kroz Projekat je predviđen i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba

 

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: