zenicaonline@gmail.com

Kratka priča iz zeničke sehare

zenica-1

Piše: Kolekcionar52/Ibrahim Emić

 

Niže Kamentnog mosta , na samom ušću rječice Kočeve u rijeku Bosnu, nalazi se još jedan most novijeg datuma, izgrađen kada i zenički bulevar. Tu, na lijevoj obali Kočeve , uz samu Bosnu, nalazila se bašča i kuća poznatog zeničkog krojača Salihbega Omerspahića. Ugledan Zeničanin, gospodskog izgleda sa manirima jednog velegrađanina, uvijek uredno obučenog i u skladu sa vremenskim prilikama, i prilikama datog vremena. Mijenjao je odijela zahvaljujući svome zanatu, odijela koja su bila usklađena sa maramom , kravatom…onako kao današnji manekeni poznije dobi.

Nasuprot njegove bašče, preko rijeke Bosne, bilo je Zeničko kupalište. Ljudi su prelazili rijeku Bosnu skelom, koja je bila montirana malo niže Čaršijske džamije i nalazili hladovinu ispod jablanova Kamberovića polja. Ta se tradicija nastavila sve do početka sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Vratimo se Salihbegu. Često je poslije napornog krojačkog posla sjedio u svojoj bašči i posmatrao kupače ispod jablanova. I, na um pade mu ideja, zabije jedan direk u svojoj bašči, tamo gdje je i najčešće sjedio, a drugi direk zabije na suprotnu stranu rijeke Bosne, ispod jablanova. I kupači ispod jablanova i gosti u Salihbegovoj avliji su se pitali, šta li je to Salihbeg smislio? Razvuče Salihbeg sajlu između dva direka, napravi nešto poput aviona sa rasponom krila skoro dva metra, montira to na dvije koloture, na sajlu i gurne maketu preko Bosne. Visinske razlika učini svoje i maketa se na koloturama i sajli za čas nađe na desnoj obali. Tanjom sajlom uzvuče ,,avion”nazad u avliju. Proba je bila uspješna. Sada Salihbeg u ,,avion” stavi nekoliko džezvi ,,dvica” sa kahvom, findžane i šećer. Gurnu maketu i maketa prenese uspješno teret.

Viknu Salihbeg iz svoje avlije kupačima, eto vam kahva, ako ste uživali u njoj platite koliko god hoćete. Tako i bi i Salihbegova aeroplanska kahva pođe prelijetati sa lijeve na desnu obalu rijeke Bosne sve dok traje ljeto i dok je bilo narudžbi sa desne strane rijeke. Osim kupača, u svemu tome su uživali i gosti u Salihbegovoj avliji okupljeni oko direka za koji je bila pričvršćena sajla. Dobronamjerni su se pitali, što će Salihbegu i ova obaveza kada je imao i onako posla u krojačkoj radnji, ali odgovor je sam stizao…da usreći narod…

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

%d bloggers like this: