zenicaonline@gmail.com

Istorija Zenice-sedmi dio

12625789_10203950369639938_1047686061_n

Pripremio: Muamer Kajić

Prva poznata pravoslavna crkva u Zenici, izgrađena je oko 1836. godine na privatnom posjedu. Posvećena je 1837. godine Bogorodičinom pokrovu. Bila je građena prilagođavanjem privatne stambena kuća Jove Dunđerovića u mahali Kulovica. Prvi paroh prve zeničke pravoslavne crkve je bio Stevan Popović (1833.÷1860.)

Nema pismenog traga, ali se sa velikom sigurnošću može kazati,da je prva zenička džamija bila Musala. Nalazi se na desnoj obali Bosne kod drvenog mosta. Neki autori kažu da ju je sazidala otomanska vojska 1463. nakon osvojenja Zenice, dok ima i onih koji to pomjeraju na 1483. g. Kako god bilo, ona je najstarija zenička islamska bogomolja iliti džamija. Musala je vjerski objekt (džamija) za obavljanje obreda na meraji – na otvorenom prostoru. Zenička je bila zapuštena i ruševna do 1972. godine, kada je popravljen mihrab sa mimberom.

Župa Crkvice se kao samostalna odvojila 1876. g. a drvena crkva je sagrađena 1894. g. Ona je srušena 1913. g. a nova zidana kamenom, zajedno sa novim župnim dvorom je posvećena 1914. g. kao Crkva bezgrešnog začeća blažene djevice Marije.

Župa sv.Ilije je od 1836. do 1875. ima sjedište u naselju Crkvica a od 1875. do 1910. u naselju Gornja Zenica. Godine 1908., za potrebe župe sv.Ilija, Josip Vancaš projektovao je crkvu sv.Ilije uz župni dvor koji je izgrađen sa crkvom do 1910. godine. Ova crkva se nalazi na uglu Masarikove i Aska Borića. Dotadašnja crkva Sv. ilije na Mokušnicama, mijenja ime u crkva Sv. Josipa.

Vrandučka džamija– Po jednoj verziji, sagrađena je po naredbi sultama Mehmeda II Fatiha, osvajača Bosne. Po drugoj, nekada je tu bila mjesna crkva koja je pretvorena u džamiju. Posljednji put temeljito je rekonstruisana osamdesetih godina 20. stoljeća

Janjička – Džamija Bobovačkog Dizdara – Pretpostavlja se da je podignuta pred kraj 16. stoljeća. Bila je sagrađena od kamena i imala je drvenu munaru. Izgorjela je pri prodoru Eugena Savojskog (1697. god.), ali je ubrzo obnovljena. Osamdesetih godina 20. stoljeća sagrađena je nova džamija, nedaleko od stare, a stara je ubrzo porušena.

Sultan Ahmedova-Čaršijska džamija – Najstariji pisani trag o ovoj džamiji je (prema Mehmedu Mujezinoviću) je zapis na turskom jeziku na kamenoj ploči u podnožju munare Sejmenske džamije. Tu je zabilježeno da je Čaršijska džamija obnovljena 1506. godine. Džamija je stradala 1697. godine u toku piromanskog pohoda Eugena Savojskog na Bosnu. Sultan-Ahmed III podiže 1703. godine novu džamiju, koja po njemu i dobiva ime. No, ta džamija stradala je u velikoj poplavi, pa je obnovljena 1872. godine, o čemu govori i tarih – hronogram iznad ulaznih vrata.

Sejmenska džamija – Sagrađena je krajem 15. stoljća, prije 1506. godine. Zidovi su joj od masivne kamene građe i široki su 218 cm. Ima izuzetno lijepu kamenu munaru, najljepšu ove vrste u srednjoj Bosni. Podignuta je za potrebe osmanlijskog odreda sejmen. Sa sve četiri strane okružena je haremom.

Potočka-Osman Čelebijina džamija – Prvobitno je to bila drvena džamija od hrastove građe. Godina njene gradnje nije poznata. Na mjesto prvobitne džamije, koja je srušena, Osman Čelebi je sagradio džamiju od kamena i ćerpića, s drvenom munarom. Bilo je to prije 1675. godine. Zbog dotrajalosti ta džamija je srušena i na njenom mjestu je 2006. godine podignuta nova džamija, s istim arhitektonskim odlikama. Ukrašena je mermernim portalom s tarihom.

Kočevska džamija – Prema dokumentaciji Zeničkog vakufskog povjerenstva, zvaničan naziv ove džamije bio je Sulejmanija i ime je dobila po sultanu Sulejmanu. Pretpostavlja se da je građena sredinom 16. stoljeća. Prvobitno je imala drvenu munaru. Munara od cigle izidana je 1928. godine. U zidovima džamije nalazile su se perforacije iza kojih su stajali glineni ćupovi, postavljeni tu radi poboljšanja akustičnosti. Srušena je zbog dotrajalosti. Na njenom mjestu je krajem prošlog stoljeća izgrađena nova, prva potpukolna džamija u gradu Zenici. Uz džamiju je podignuta i munara sa dva šerefeta.

Jalijska džamija – Tipična mahalska džamija s drvenom munarom o čijoj gradnji nema sačuvanih podataka. U njenom haremu pronađeni su nišani stariji od 450 godinao. Temeljito je rekonstruisana, u skladu sa svojom izvornom formom, 1998. godine. Iznad ulaza u džamiju, s obje strane, reljefno je isklesana riuječ HU, što upućuje na to da je džamija nekada služila i kao tekija.

Kočevski mekteb – Sagrađen je u vrijeme Osmanlija. Nalazio se na mjestu današnje robne kuće Zeničanka. U njegovom prizemlju nalazila se bosanska kafana, a dvije mektebske učionice nalazile su u istoj kući, na spratu. Mekteb je srušen 1952. godine.

Čaršijski mekteb– Izgrađen je kao relativno savremena jednospratna zgrada 1908. godine. Tokom svog postojanja ova zgrada imala je različitu namjenu. Tu su se godinama nalazile i prostorije Islamske zajednice i PD Rahmet. Ova zgrada srušena je 2006. godine.

Sejmenski mekteb – Najmlađi i najkvalitetnije građeni mektebski objekat u Zenici. Bio je sagrađen u blizini istoimene džamije, nedaleko od osnovne škole. Otvoren je 1939. godine, svojoj svrsi služio je do 1946. a srušen je 1961. godine.

Sultan Ahmedova Medesa – Sagrađena je 1720. godine. Nova školska zgrada sagrađena je 1927. godine. Nastavni program tada je reformisan, s mogućnošću upisa ženske djece u Medresu kao petorazrdenu srednju školu. Medresa je imala i svoj internat. Svi upravitelji Sultan-Ahmedove medrese, od njena osnutka do zatvaranja (1946. god.), što je jedinstven slučaj u svijetu, bili su iz jedne kuće – iz zeničke porodice Serdarević.

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: