zenicaonline@gmail.com

Istorija Zenice-peti dio

12650403_10203945746404360_502245043_n

Pripremio: Muamer Kajić

ZENIČKA ČARŠIJA je vrlo stara, jer se Zenica u ranom srednjem vijeku spominje kao trg – mjesto trgovanja. Da li se tom odnosi na Trgovište ili Čaršiju, teško je kazati. Čaršija; Iz turskog jezika riječ Çarşi (čarši) u značenju: trg, pazar, trgovište. Središnji dio Zenice. Prema pisanim podacima postoji i prije prvog popisa obavljenog 1468/9. Iz obavljenih popisa je teško utvrditi koliko je bilo radnji, jer je turska uprava oslobađala zanatlije od većine poreza, pa nisu odgovarajuće popisani. U popisu iz 1604. godine se spominje Čaršija kao mahala Ejnehan-begove džamije, koja je imala najviše glava porodice, koji nisu plaćali neke poreze, jer su se bavili zanatima. Popis navodi 95 glava porodica i 50 neoženjenih. To je tada u kasabi Zenica bila najveća mahala.

Na početku Talića brda, raskršće ispod Meokušnice, bilo je do 1879. godine muslimansko groblje.Po austrugarskom geodetskom planu Zenice iz 1882. godine, mahala Trgovišće je zauzimala prostor sadašnjih zeničkih naselja: Trgovište, Meokušnica, Potok i Srpska mahala. Koncem 20 stoljeća Trgovište je postalo gusto naseljeno zeničko naselje privatnih kuća. Kočeva; Gradsko naselje, mahala. Nekad bila najveća mahala u Zenici. Naziv potječe iz turskog jezika u značenju Ovnovo polje (Ovanpolje) Koç = ovan. Ovasii = nizina, nizija, polje. Može se tumačiti da je u mahali bila pijaca za prodaju ovnova u povodu Kurban bajrama, tim prije, što su u neposrednoj blizini tri džamije: Kočevska, Potočka i Čaršijska.

Crkvica/Crkvice; Naselje u istočnom dijelu Zenice uz desnu obalu Babine Rijeke. Sa urbanizacijom krenulo 1956. godine. Ime potječe od crkvice, koja bijaše davninom u tom naselju, a prije turskog osvajanja. Crkvica skromnih dimenzija, drvene građe je nanovo izgrađena 1836. g. kada je tu osnovana kapelanija, koja 1858. g. prerasta u župu koja pripada Franjevačkom redu. Ova župa je tu imala sjedište do 1875. g. Za to vrijeme je prvotnja mala crkvica više puta obnavljana. Crkvica se kao naseljeno mjesto spominje kao mahala Crkvenica u selu Babino po „Opširnom popisu Bosanskog sandžaka iz 1604. g.“. Tada je mahala – selo Crkvica brojala 42 muslimana sa baštinama i 4 neoženjena.

Prvo spominjanje Bilina Polja je u Bilinopoljskoj izjavi je 8. aprila 1203. godine. Tom izjavom se Kulin ban prihvata katolički kršćanski nauk kao jedini ispravan. U ispravi se u završnom dijelu eshatolkola spominje mjesto dogovora kraj rijeke Bosne u mjestu zvanom Bilino Polje „Actum apud Bosnam iuxta flumen loco qui vocatur Bolino Poili” i to šest dana prije aprilskih ida (aprilske ide su 13. aprila) “sexto idus aprilis”, odnosno 8. aprila.

Nova Zenica; Veliko zeničko naselje nastalo industrijalizacijom grada, počev od kraja 19. stoljeća. Graniči sa ulicom dr. Abdulaziza Aska Borića, naseljem Blatuša, rudnikom, željezarom (Arcelor Mittal) i rijekom Bosnom. Naziv potječe iz vremena nakon II Svjetskog rata, kada se na ovom prostoru podižu velika stambena naselja i vrši komunalno uređenje.

Blatuša je sada sjeveroistočno naselje Zenice, a do 1945. godine nenaseljeno barovito područje. Izgradnjom nasipa pruge Šamac – Sarajevo, 1947. godine, odsječeno je od Bilina Polja i Zenice. Sve do 1974. godine je bio samo jedan prilaz Blatuši, s južne strane, kao pružni prelaz kod željezničkog mosta.

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: