zenicaonline@gmail.com

Edoteka No 156

Piše: Damir Vučak

Evo da i ja napišem nakon nekoliko sedmica nešto o Edoteci. Za one koji su se zabrinuli da se s njom nešto dogodilo, moram odmah reći da je sve u najboljem redu i da se svo ovo vrijeme odvijala normalno bez prekida. Takmičenja su bila napeta i uglavnom su pobijeđivale ekipe koje su uvijek u vrhu tako da i nije bilo nekih posebnih iznenađenja.

Ove sedmice je pobijedila ekipa Babinjaca ispred ekipe Aure nakon “boljeg izvođenja jedanaesteraca”, tj. imali su isti broj poena nakon završenog kviza i onda su u naknadnom propitivanju prošli lošije. Pitanja su bila relativno teška ali istovremeno i zanimljiva. Edo je zamislio jako dobru stvar sa muzičkim pitalicama koja su bila mix teških (stara domaća muzika) i relativno lakših (novija strana muzika).

Sve u svemu kviz nije izgubio na intenzitetu i kvaliteti, po meni je čak i ojačao i trebamo ih podržati ako i ove godine budu laureti za nagradu grada Zenice jer oni to definitivno zaslužuju.

Književnost

1.  Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja napisao je:
a) Miroslav Krleža
b) Ivo Brešan
c) Ivo Andrić
d) Miljenko Jergović

2.  Tragediju „Antigona“ napisao je:
a) Sofokle
b) Eshil
c) Aristofan
d) Euripid

3.  „Bijelog očnjaka“ napisao je:
a) Alexandre Dumas
b) Marc Twain
c) Lewis Carrol

4.  Kako se zove „patnja“ mladog Werthera?
a) Michelle
b) Lotta
c) Angelica
d) Marca

5.  Zuko Džumhur je napisao:
a) Zapisi sa Zapada
b) Nekrolog jednoj čaršiji
c) Vodoljublja
d) Između Tigrisa i Eufrata

6.  Pisac i slikar, skoro cijeli svoj život živio u egzilu. Kad se vratio u domovinu, umro je i na sahrani mu je prisustvovalo 2 miliona ljudi. O kome se radi?

7.  Njegov zadnji dan je izgledao ovako: ujutro 27. decembra 1925. godine, nemajući tinte, napisao je pjesmu krvlju, iz rasječenih vena. To su bili stihovi “Do viđenja, prijatelju”, predani istog dana mladom pjesniku Viktoru Erlihu, koji ih zaboravio pročitati i zavirio je u njih tek kasnije. Navečer 27. decembra, u stanju jake potištenosti, i duševnog nemira, poslije ponoći izmedu noći 27. i decembra 1925., počinio je trostruko samoubistvo: presjecenjem vena, vješanjem i izgaranjem uz cijev parnog grijanja. O kojem se pjesniku radi?

8.  Umrli su istog dana, iste godine. U svojim zemljama se smatraju najvećim piscima. Oni su? 

9.  Pinokiov „otac“ se zove?

10.  Koje je boje bila torbica Ane Karenjine kad se bacila pod voz?

Rijeke i jezera

1. Eolska jezera su nastala uz pomoć
a) zemljotresa
b) vjetra
c) pomjeranja tektonskih ploča
d) udara meteora

2. Riječna jezera su
a) rijeka koja se uliva u jezero
b) napušten meandar
c) isto sto i tektonska jezera
d) jezero od kojeg nastaje rijeka

3. Mrtvo more je najniže jezero na svijetu i nalazi se na 
a) nadmorskoj visini (nula metara)
b) 100 m ispod nivoa mora
c) 400 m ispod nivoa mora
d) neznatno je iznad nivoa mora

4. Najveće jezero na svetu po površini i količini vode je
a) Kaspijsko more
b) Skadarsko jezero
c) Mrtvo more
d) Palićko jezero

5. Najdublje jezero na svijetu je duboko 1620 m i to je?
a) Mrtvo more
b) Ontario jezero
c) Bajkalsko jezero
d) Maracaibo jezero

6. Šta je meandar
a) krivudanje reka
b) riječno jezero
c) rijeka sa svojim pritokama
d) rijeke u zajednici

7. Rijeka sa svojim pritokama je
a) riječni sliv
b) riječna mreža
c) riječni sistem
d) meandar

8. Poredaj po dužini
a) Neretva-Drina-Bosna
b) Drina-Bosna-Neretva
c) Drina-Neretva-Bosna
d) Neretva-Bosna-Drina

9. Površina sa koje voda otiče u jedan riječni sistem je
a) riječna mreza
b) riječni skup
c) riječni sliv
d) riječna zona

10. Najveće jezero u Bosni i Hercegovini je
a) Buško jezero
b) Jablaničko jezero
c) Ramsko jezero
d) Modrac

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: