zenicaonline@gmail.com

Rimski spomenici u Zenici

Piše: Senaid Bolić

Grad Zenica se s pravom može nazvati grad historije, i u našem gradu zaista ne nedostaje spomenika kako iz srednjeg vijeka, tako i iz doba vladavine Otomanske imperije, Austrougarske, a posebno Jugoslavije. Međutim, naše znanje o zeničkoj historiji često je ograničeno samo na period od srednjeg vijeka na ovamo, a mi često zanemarujemo sve što se dešavalo na prostorima sadašnjeg našeg grada i njegove okoline u milenijumima prije seobe naroda. Nesumnjivo je da je taj period ne samo u ekonomskom, nego i u kulturno – civilizacijskom smislu imao velike i dalekosežne posljedice na stanovništvo ovih krajeva.

Već dolaskom Austrougarske monarhije na prostorima BiH počinju sistematska ispitivanja terena u potrazi za arheološkim blagom iz srednjeg vijeka, rimskog i predrimskog perioda. Ni Zenica nije bila izuzetak u tom smislu. Krajem XIX stoljeća, u Zenici boravi prvo ime tadašnje arheologije na ovim prostorima, dr. Ćiro Truhelka. Sistematskim iskopavanjima u Zenici, Ćiro Truhelka je otkrio nekoliko iznimno važnih spomenika iz rimskog perioda, koje mi, čini mi se bez ikakve osnove zapostavljamo, a često naši sugrađani i ne znaju za spomenike niti za rimski period vladavine prostorima na kojima danas počiva naš grad. Evo nekih spomenika iz rimskog perioda.

Bazilika u Zenici

Baziliku u Zenici je 1891. godine otkrio Ćiro Truhelka, te je iste godine pod njegovim vodstvom započeto iskopavanje. Riječ je o dvostrukoj bazilici, sasvim neuobičajenog oblika, a koja potiče iz najranijeg perioda kršćanstva na ovim prostorima(III – IV st.). Nalazila se na prostoru bivše kaznionice na Bilimištu, oko 1 km uzvodno od mosta. Sama bazilika nastala  je na temeljima rimske zgrade koja je na tom mjestu postojala od ranije, a uništena je najvjerovatnije požarom. Samim dimenzijama spada u red najvećih bazilika iz ovog perioda u Bosni i Hercegovini, pa i šire. Uz baziliku su nađeni i raznovrsni spomenici, i nekoliko grobova.

Rimski grobovi u Janjićima

Neposredno nakon otkrića bazilike, Ćiro Truhelka je započeo iskopavanja i u Janjićima, nekih 250 metara jugozapadno od lokacije bazlike, gdje je nađeno rimsko groblje i nekoliko dobro očuvanih skelata sa raznim grobnim prilozima. Riječ je o sedam grobova, svi sagrađeni od velikih škriljastih ploča, od kojih su dvije bile duge 190 cm, a široke otprilike po 1 metar.

Terme u Putovićima

Iako je zeničko područje već od kraja XIX stoljeća bilo poznato kao prostor izuzetno bogat arheološkim nalazima, sve do 1968. nisu poduzimana sistematska istraživanja. Tek 1968. u Putovićima  su poduzeta istraživanja većih razmjera u kojima su otkrivene tri antičke zgrade, od kojih je najveća terme sa osam prostorija. Otkriće termi u neposrednoj blizini bazilike i rimskog groblja u Janjićima, mora služiti kao dokaz da je Zenica u rimsko doba bila urbanizovan kompleks većih razmjera za to vrijeme.

Više od pola milenijuma historije zeničkog područja tokom vladavine Rimljana i još najmanje dvostruko toliko u toku ilirske nezavisnosti ne može i ne smije biti žrtvovano samo zbog toga što o srednjem vijeku ili novijem dobu znamo više. Zeničko područje je u tom predsrednjovjekovnom periodu pripadalo civilizacijskom krugu Rimskog carstva, kozmopolitske države čija se vlast protezala skoro čitavim poznatim tadašnjim svijetom. Od tada, upravo iz tog vremena potiču i civilizacijski korijeni našeg područja.

 

 

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

%d bloggers like this: