zenicaonline@gmail.com

Poziv na javnu tribinu „Promocija Zakona o volontiranju u BiH“

Udruženje građana „Nešto Više“ i „Omladinsko Komunikativni Centar“ Vas pozivaju na javnu tribinu sa temom „Promocija Zakona o volontiranju u BiH“ koje će se održati 12.11.2010. godine (Petak) na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici sa početkom u 11 h. (ulica Zmaja od Bosne 56)

Cilj javne tribine jeste da se predstavnici lokalne zajednice upoznaju sa trenutnim procesom izrade i donošenja Zakona o volontiranju u BiH, te bitnim aspektima koje Zakon treba definisati (definicija volontiranja, odrednice, osnovna prava i obaveze organizacija koje angažuju volontere, osnovna prava i obaveze volontera, prepoznavanje i vrednovanje volontiranja i volontera te kaznene odredbe za kršenje Zakona).

Na javnu tribinu su pozvani predstavnici lokalne uprave, javnih institucija, studenti i nevladin sektor.

Izlaganje će biti održano od strane gosp. Vildan Hadžihasanović, iz Ministarstva Pravde BiH.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj ove teme i događaja te da ćete se odazvati našem pozivu.

About the Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: